1. Pretraga po UN broju = Search by UN number
 2. Izračun ograničenih količina = Calculation of limited quantities
 3. Prijevozni dokumenti = Transport documents
 4. Ewc- Un  (no specific translation)
 5. Zabrana zajedničkog utovara = Prohibition of joint loading
 6. Zabrana zajedničkog utovara eksploziva = Prohibition of joint loading of explosives
 7. Određivanje smjesa i otopina = Determination of mixtures and solutions
 8. Abecedarij (no specific translation)
 9. Vatrogasni aparati = Fire extinguishers
 10. Tunelske restrikcije = Tunnel restrictions
 11. Pretraga izuzete količine 7a i 7b = Search exempted quantities 7a and 7b
 12. Oznake opasnosti i njihovo značenje = Danger signs and their meaning
 13. Prijevoz ambalaže sukladno 0 i 4 = Transport of packaging in accordance with 0 and 4
 14. Nadzor vozila = Vehicle monitoring
 15. Obilježavanje i označavanje prijevoznih jedinica = Marking and marking of transport units

Pretraga po UN broju

Izračun ograničenih količina

Prijevozni dokumenti

ewc-un

Zabrana zajedničkog utovara

Zabrana zajedničkog utovara eksploziva

Određivanje smjesa i otopina

search_mini

Abecedarij

Vatrogasni aparati

Tunelske restrikcije

Pretraga Izuzete kolicine 7b 7a

Oznake opasnosti i njihovo značenje

Prijevoz ambalaže sukladno 0 i 4

Nadzor vozila

Obilježavanje i označavanje prijevoznih jedinica

Trebaš pomoć?