Prijevoz ambalaže sukladno 0 i 4

Rezultat


Prijevoz prazne neočišćene ambalaža u kojoj su je bio traženi UN broj JE dozvoljen po izuzeću u svezi s količinama koje se prevoze u prijevoznoj jedinici 1.1.3.6., no uvažavajući SVE uvijete propisane u 1.1.3.6.2. koje treba provjeriti posebno za svaki testirani UN broj.

The carriage of empty uncleaned packaging in which the required UN number was, is permitted by way of exemption in respect of the quantities carried in the transport unit 1.1.3.6. which should be checked separately for each UN number tested.


Prijevoz prazne neočišćene ambalaža u kojoj su je bio traženi UN broj razvrstan u prijevoznu kategoriju 0, NIJE dozvoljen po izuzeću u svezi s količinama koje se prevoze u prijevoznoj jedinici 1.1.3.6.

The transport of empty uncleaned packaging in which the required UN number was, classified in transport category 0 is NOT allowed as an exemption in respect of the quantities carried in the transport unit 1.1.3.6.


  • UN broj / UN number
  • Klasa (vidi ADR 2.2) / class (see ADR 2.2)
  • Klasifikacijska oznaka(3b) (vidi ADR 2.2)  / classification code(3b) (see ADR 2.2)
  • Prijevozna skupina(15) (vidi ADR 1.1.3.6.)  / Transport category (15) (see ADR 1.1.3.6)
  • Kolicina / quantity 
  • Detalji/details