Vatrogasni aparati

Najmanji broj aparata

Najmanji ukupni kapacitet po vozilu

Minimalno u kabini

Dodatni aparati